Geografische informatiebronnen voor historisch-geografisch onderzoek

Op 30 januari heeft Eddie in Het Wapen van Werkhoven in Werkhoven voor de Historische Kring Tussen Rijn en Lek een presentatie verzorgd over geografische informatiebronnen voor historisch-geografisch onderzoek.

In de presentatie heeft Eddie uitgelegd wat Geographic Information Science / Systems (GIS) is en wat GIS kan betekenen voor historisch-geografisch onderzoek. Wat GIS in het bijzonder interessant maakt voor historisch-geografisch onderzoek is dat er steeds meer geografische informatiebronnen via Internet vrij beschikbaar gesteld worden en dat er ook steeds meer en steeds gebruiksvriendelijkere en geavanceerdere mogelijkheden zijn om deze gegevens te raadplegen. Eén van de grootste uitdagingen die Eddie voorziet voor de Historische Kring is het integreren en ontsluiten van kaarten, teksten en foto’s en andere gegevens vanuit diverse bronnen (tijdschrift, historische reeks, lezingen, archieven) om zo historische ontwikkelingen in het Kromme-Rijngebied zichtbaar maken voor iedereen met interesse in de streek. GIS maakt dit mogelijk.

Reacties zijn uitgeschakeld.